PO LEKCJACH


Zajęcia wspierające rozwój ucznia

*Zajęcia rozwijające zainteresowania (różne);
*Zajęcia wyrównawcze;
*Zajęcia czytelnicze;
*Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne;
*Zajęcia przygotowujące do konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
*Język angielski;
*Pedagogika zabawy;
*Gazetka szkolna

PROWADZENIE: nauczyciele i wychowawcy klas w ustalonych terminach


Zajęcia specjalistyczne

*Logopedia;
*Socjoterapia;
*Terapia pedagogiczna;

PROWADZENIE: specjaliści - terapeuci w ustalonych terminach