PO LEKCJACH


Galerie zdjęć po kliknięciu na foto główne należy otwierać w nowej karcie lub nowym oknie

KOŁO PLASTYCZNE

KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE
prowadzenie: mgr Bożena Kumiszczo, Bożena Kwiatkowska - Butrym
1 raz w miesiącu (sobota)

SKS
prowadzenie: mgr Agnieszka Krotoszyńska

GAZETKA SZKOLNA "KONICZYNKA"
prowadzenie: mgr Grażyna Mazurek

INNE RODZAJE ZAJĘĆ:
*Praca z uczniem zdolnym;
*Zajęcia czytelnicze;
*Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne;
*Zajęcia przygotowujące do konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
*Zajęcia matematyczne;
*Język angielski;
*Pedagogika zabawy;
*Zajęcia rozwijające zainteresowania religijne
PROWADZENIE: nauczyciele i wychowawcy klas
w ustalonych terminach

Zajęcia terapeutyczne
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
prowadzenie: mgr Małgorzata Dorota Lewczyk
PONIEDZIAŁEK 14.30-17.30
WTOREK 14.30- 17.30
ŚRODA 14.30-17.30
CZWARTEK 14.30-17.00
PIĄTEK 14.30-17.00SOCJOTERAPIA
prowadzenie: mgr Grażyna MazurekZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU
realizowane w każdej klasie wg ustalonego harmonogramu
prowadzenie: wychowawcy klas