KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018


mgr Ewa Kamecka - Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Kumiszczo - Wicedyrektor Szkoły

mgr Bożena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Paula Gotowiec - edukacja wczesnoszkolna
mgr Wioletta Kopacka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Kwiatkowska-Butrym - edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Ołów - edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Piasecka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Reguła - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Sitarska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Turczyńska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Ursel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Wojtukiewicz - edukacja wczesnoszkolna
...dr Bożena Szczurek - religia
mgr Marta Łukomska - język angielski
mgr Iwona Emilianowicz - Hansen - język angielski, świetlica
mgr Katarzyna Dutkowska - świetlica
mgr Joanna Jośko - świetlica
mgr Mirosława Kowalkowska - świetlica
mgr Grażyna Mazurek - świetlica
mgr Alicja Naborczyk - świetlica/etyka
mgr Ewa Petniak - biblioteka, świetlica
mgr Ewa Stachula - pedagog szkolny
mgr Małgorzata Dorota Lewczyk - logopeda
mgr Emilia Zimoń - terapia pedagogiczna, świetlica
mgr Agnieszka Krotoszyńska - gimnastyka korekcyjna
mgr Anna Kiełbasa - asytent
mgr Elżbieta Langowska - asystent
mgr Monika Machniak - asystent

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Bogumiła Kopiczko - główna księgowa
lic. Elżbieta Klama - referent ds. kadr i płac
Bogusława Kozłowska - specjalista szkoły
mgr Tomasz Weckwerth - specjalista ds. BHP
techn. Jacek Kęsicki - informatyk/konserwator
Barbara Jacyna - szatniarka
Genowefa Dawidowska - woźna
Ewa Foks - sprzątająca
Maria Bialik - sprzątająca


KADRA PEDAGOGICZNA 2016/2017

mgr Ewa Kamecka - Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Kumiszczo - Wicedyrektor Szkoły

mgr Bożena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Kwiatkowska-Butrym - edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Jolanta Machińska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Ołów - edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Piasecka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Postek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Reguła - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Sitarska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Róża Wiśniewska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Turczyńska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Ursel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Wojtukiewicz - edukacja wczesnoszkolna
...dr Bożena Szczurek - religia
mgr Ewelina Mączka - religia
mgr Waldemar Szklarz - religia, świetlica
mgr Marta Łukomska - język angielski
mgr Iwona Emilianowicz - Hansen - język angielski, świetlica
mgr Katarzyna Dutkowska - świetlica
mgr Joanna Jośko - świetlica
mgr Mirosława Kowalkowska - świetlica
mgr Agnieszka Krotoszyńska - świetlica
mgr Grażyna Mazurek - świetlica
mgr Ewa Petniak - biblioteka, świetlica
mgr Ewa Stachula - pedagog szkolny
mgr Małgorzata Dorota Lewczyk - logopeda
mgr Alicja Naborczyk - terapia pedagogiczna, świetlica

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Bogumiła Kopiczko - główna księgowa
lic. Elżbieta Klama - referent ds. kadr i płac
Bogusława Kozłowska - specjalista szkoły
mgr Tomasz Weckwerth - specjalista ds. BHP
mgr Emilia Zimoń - asystent nauczyciela
techn. Jacek Kęsicki - informatyk/konserwator
Barbara Jacyna - szatniarka
Genowefa Dawidowska - woźna
Ewa Foks - sprzątająca
Maria Bialik - sprzątająca


KADRA PEDAGOGICZNA 2015/2016

mgr Ewa Kamecka - Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Kumiszczo - Wicedyrektor Szkoły

mgr Bożena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Kwiatkowska-Butrym - edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Jolanta Machińska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Ołów - edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Piasecka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Postek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Reguła - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Sitarska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Szwedyk - edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Turczyńska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Ursel - edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Wojtukiewicz - edukacja wczesnoszkolna
...dr Bożena Szczurek - religia
mgr Waldemar Szklarz - religia, świetlica
mgr Marta Łukomska - język angielski
mgr Iwona Emilianowicz Hansen - język angielski, świetlica
mgr Katarzyna Dutkowska - świetlica
mgr Joanna Jośko - świetlica
mgr Mirosława Kowalkowska - świetlica
mgr Agnieszka Krotoszyńska - świetlica
mgr Grażyna Mazurek - świetlica
mgr Ewa Petniak - biblioteka, świetlica
mgr Ewa Stachula - pedagog szkolny
mgr Małgorzata Dorota Lewczyk - logopeda
mgr Alicja Naborczyk - terapia pedagogiczna, śwetlica

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Bogumiła Kopiczko - główna księgowa
mgr Żaneta Raszeja Łakomiak - sam. referent ds. kadr i płac
Bogusława Kozłowska - specjalista szkoły
mgr Tomasz Weckwerth - specjalista ds. BHP
tech. Jacek Kęsicki - informatyk/konserwator
Barbara Jacyna - szatniarka
Genowefa Dawidowska - woźna
Ewa Foks - sprzątająca
Maria Bialik - sprzątająca