RADA RODZICÓW


PREZYDIUM:

Edyta Nejman - Przewodnicząca
Agnieszka Gałka - Z-ca Przewodniczącej
Alina Poziemska - Skarbnik
Barbara Polak - Sekretarz
Krzysztof Ciesielski - Członek
Magdalena Winiarczyk - Członek
Beata Skibińska - Komisja rewizyjna
Justyna Kiernozek - Komisja rewizyjna

Rada Rodziców SP32 FINALISTĄ Wojewódzkiego Etapu Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "MAM 6 LAT - 2014" GRATULUJEMY!!!